"Det anstår mig icke att göra mig mindre än jag är" - Edith Södergran